Vad är på gång

ATTENTION

KARLSTAD-VÄRMLAND

Vad är på gång

1,4 miljarder mot psykisk ohälsa

 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har beslutat om en ny överenskommelse inom området psykisk hälsa. Nytt för 2018 är satsningar på primärvården och ökad brukarmedverkan, liksom satsningar på gruppen unga asylsökande och nyanlända.

Överenskommelsen innebär totalt 1 414 miljoner kronor för 2018. Det är 529 miljoner kronor mer än 2017. Staten och SKL har under flera år tecknat överenskommelser på temat psykisk (o)hälsa. Syftet med den nya överenskommelsen är, liksom tidigare, att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området. Hur pengarna ska fördelas är dock nytt för 2018.

 

Mer information

Ett stort tack till Hagfors församling

som har samlat in en kollekt till Attention Värmland.

I samband med att kollekten togs upp så läste prästen upp en kort information om Attention.

Vi i styrelsen är jätteglada för gåvan.

Tack igen

Våren 2018

ABF Posthornsgatan 8 på

Kronoparken i Karlstad.

Anhörigträffar:

Ledare

Maria Lundby-Bohlin

6/3, 3/4, 1/5 och 12/6

Kl. 17,30-20,00

 

Cirkeln Nätkoll: Mer info

Ledare

Elizabeth Odalen BJord

Adress som ovan

 

20/2, 20/3, 17/4 och 15/5

Kl. 17,30-20,00

 

Anmäl direkt till ledarna

 

 

 

Ross Green

Den 15/8 på CCC i Karlstad föreläser Ross Green om Collaborative & Proactive Solutions (CPS). CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden och utgår från att barn gör så gott de kan. Det problematiska beteenden är ett resultat av brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera vardagens utmaningar. Det är en grundläggande föreläsning och inga förkunskaper krävs. OBS! Föreläsningen är på engelska. Se mer info nedanl.

Föräldrar/anhöriga som är medlemmar i Attention med privat fakturaadress erbjuds att gå för 750 kr inkl moms/person. Vi har 15 platser till detta pris och anmälan, med namn och fakturaadress, sker direkt till oss senast 1/5 ross@attentionvarmland.se Platserna fördelas i turordning efter datum på anmälan

 

Anmälan är bindande, vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person.

 

 

 

Attention Karlstad-Värmland

c/o ABF

Posthornsgatan 8

656 32 Karlstad

Webmaster Elizabeth Odalen Bjord

Copyright @ All Rights Reserved