Vad är på gång

Vad är på gång

 

27/1 2017

Gruppen som planerar anhörigdagen i oktober startade sin planering.

I år kommer vi vara i Forshaga Folkets Hus, möjligheternas mötesplats den 14/10. Mer info kommer längre fram

Anmälningslänkar utlagda

Missa inte att anmälningslänken till gratisplatser för vårens föreläsing och Grundkurs om NPF är utlagd.

 

BARNmässan

Attention Karlstad Värmland deltar i år igen på mässan med massor av utställare, shopping till mässpriser, aktiviteter, underhållning, inspiration, råd och tips för föräldrar, gravida och barn.

 

Tillsammans med många andra företag och organisationer träffas vi fredag, lördag och söndag den 24-26 mars 2017.

Läs mer

Grundkurs om NPF

Den 26/4 kommer Attentions utbildningsbolag till Karlstad och har en grundkurs om NPF, se bilaga för mer info.

 

Attention Karlstad Värmland kommer köpa in tre platser du som medlem (31/12 -16) kan ansöka om. I din ansökan ska du motivera varför just du ska få en plats. Urvalet görs av en grupp bestående av Ordförande Maria Christensson-Fröman, V. ordförande Elizabeth Odalen Bjord och kassören Lisbeth Person. Om fler än tre är i lika stort behov av en plats drar gruppen lott. Gruppens beslut går inte att överklaga.

Skriv även om du är intresserad att stå som reserv och hur nära inpå vi kan ringa.

Ansökan med motivering skickas till anmalan@attentionvarmland.se senast den 28/2 -17

 

Ur innehållet

Vad ingår i begreppet NPF – definitioner och kännetecken av olika diagnoser.

Förhållningssätt och bemötande

Kommunikation och socialt samspel

Strategier i vardagen

Kompensatoriska hjälpmedel

Egna erfarenheter av hur det är att leva med NPF.

 

Från tidigare kursdeltagare:

”En mycket bra dag, jag kommer att ta med mig många nya kunskaper till mitt arbete!”

”Fick en helt annan klarhet om NPF!”

 

Årsmöte

 

Söndagen den 12 Mars 2017

Kl. 14.00

ABF Kronoparken

Posthornsgatan 8

Anmälan senast den 1/3

anmalan@attentionvarmland.se

 

Efter sedvanliga årsmöteförhandlingar blir det förtäring.

 

 

§6 Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast den 31 mars varje år. Kallelse till årsmötet skall skickas ut minst en månad i förväg på sådant sätt att det kommer samtliga lokalföreningens medlemmar tillhanda. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före december månads utgång. Förslag till dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse samt förslag till styrelse och yttrande över motioner till årsmötet lämnas i samband med årsmötet eller skickas till dem som så önskar. Röstberättigad vid årsmötet är enskild myndig medlem som var registrerad per den 31/12 året innan samt har varit medlem i lokalföreningen i minst 3 månader, i frågor rörande styrelsens ansvarsfrihet, föreningens upphörande samt vid ekonomiska frågor. I övriga frågor är varje enskild medlem röstberättigad.

Nu är vi 500 medlemmar!

 

På julaftonen blev vi 500 medlemmar i Värmland. Medlemmen Ida Schröder i Sunne får ett paket med några av Attentions böcker/skrifter och en plats till Eric Donells föreläsning ADHD EDDDE i Karlstad

den 14 mars kl 18

 

Vårens föreläsning:

Vi har 30 gratisplatser, för medlemmar, till denna föreläsning.

 

Anmälan sker på anmalan@attentionvarmland.se

Skriv att det gäller Eric Donells föreläsing. Skriv även om ni vill står på reservlista om ni inte får plats direkt.

 

Bekräftelse kommer inom 7 dagar.

 

Anmälan är bindande. Ej använd biljett faktureras med 200:-

 

14 mars Karlstad Elite Stadshotellet

Tid: kl 18-20, insläpp 17.45

En ny föreläsningsföreställning med strategier vid ADHD

Eric Donell är tilbaka med en ny föreläsningsföreställning om NPF! Den här gången handlar det om ADHD i alla dess former och i olika sammanhang - från förskola och skola till vuxna relationer. Med hjälp av sex inifrånperspektiv presenteras verktyg och strategier för både den med ADHD och för omgivningen.

 

I ADHD EDDDE! får vi följa sex personer vars livsberättelser beskriver typiska sammanhang och situationer vid ADHD. Inifrånperspektivet - som är allestädes närvarande - varvas med strategier för lösningar. ADHD EDDDE! (e' de' de' de' e') är en föreläsningsföreställning fylld med kunskap, fart, fläkt, humor, eftertanke och motivation.

 

 

 

Vinter - Vår 2017

Årsmöte12/3 kl 14.00

ABF

Posthornsgatan 8

Kronoparken

Anmäl er senast 1/3 på

anmalan@attentionvarmland.se

 

 

Föreläsning:

Föreningen har 30 gratis platser till Eric Donells föreställning

ADHD EDDDE (se till vänster)

 

Utbildning:

 

26/4 Grundkurs om NPF

Läs mer och boka

Utbildningen görs av Attention utbildning i samarbete med Attention Karlstad-Värmland och ABF Värmland.

 

Föreningen kommer köpa in tre platser som medlemmar kan ansöka om.

 

 

Anhörigträffar:

 

Karlstad

Ledare

Elizabeth Odalen Bjord

ABF Posthornsgatan 8 på

Kronoparken.

21/3

 

Säffle

Ledare

Ingalill Andreasson

Start den 9/1 kl 17.00

ABF Hamngatan 4

Därefter 30/1, 20/2, 13/3, 3/4, 24/4, 15/5 och 5/6.

Nya deltagare är välkomna, kontakta Ingalill.

 

Torsby

Ledare

Lisbeth Persson

Attention Karlstad-Värmland

c/o ABF

Körkarlsvägen 4

653 46 Karlstad

Webmaster Elizabeth Odalen Bjord

Copyright @ All Rights Reserved