Vad har hänt

ATTENTION

KARLSTAD - VÄRMLAND

Vad har hänt

Söndagen den 4 mars genomfördes vårt årsmöte med 14 deltagare. 12 medlemmar, revisor och mötesordförande.

 

Några av det punker som dagordningen innehöll: Styrelsen fick ansvarsfrihet för år 2017, Verksamhetsberättelsen för föregående år godkändes, budgeten och verksamhetsplanen för år 2018 fastsälldes.

 

Vi välkomnar Malin Olsson, Carola Nilsson och Jeanette Burman som suppleanter i styrelsen Vi välkomnar även Anna-Lena Holm som revisor suppleant.

 

Tyvärr hade vi inga förslag till valberedare och inga intresserade fanns på mötet. Styelsen fick i uppdrag att söka efter personer som kan ta detta viktiga uppdrag.

Efter mötet avtackades Leif Bjord för troget arbete som suppleant och grillmästare.

Därefter gick vi till restaurang MamaRosa och avnjöt mkt god mat i fräscha lokaler och med trevlig personal.

 

Nu kör vi ett år till. Första träffen för nya styrelsen är en utbildnings helg i Medskog, Östra Ämtervik den 24-25 mars.

Bussresa

 

Den 5 juni åkte ett gäng glada Attentionmedlemmar tillsammans till Göteborg och Liseberg. På vägen dit och hem bjöds på förtäring som vatten, festis och frukt. Vår ordförande Maria Christensson-Fröman hälsade alla välkomna och önskade att alla skulle ha en härlig dag i Göteborg.

Vädret var perfekt sol och lagomt varmt. Köerna var långa men med ledsagarpass så gick många av de våra före och slapp stå och vänta. Stort tack till Lisebergs ledning som tänker på de som har svårt att stå i kö.

20-21/5 Förbundsstämma 2017

 

Fredag den 19 juni åkte Maria Ch-F, Elizabeth och Lisbeth till Stockholm för att delta på förbundets stämma. Maria är sedan 15 år ledamot i styrelsen och åker för förbundets räkning. Lisbeth och Elizabeth var Karlstad-Värmlands ombud.

 

På fredag kväll var det en frågestund där ombuden kunde ställa frågor lite friare former än under lördagens stämma. Stämmningen var god som alltid när vi träffas från olika delar av Sverige.

 

Lördagens möte fastställde röstlängden till 70 ombud samt 10 röster från förbundsstyrelsen. Verksamhetsberättelse, ekonomist berättelse joch revisorns berättelse fastslogs. Styrelsen fick ansvarsfrihet för de två gångna åren. 15 motiner gicks igenom och de flesta följde förbundstyrelsens förslag.

 

Valen följde valberdningens förslag (även om det blev omröstning) utom i ett fall. Detta gällde suppleanter till förbundsstyrelsen. Där blev det en ändring och vår egen Elizabeth Odalen Bjord valdes in i stället för en annan föreslagen.

 

Under förbundsstämman antogs ett intressepolitiskt uttalande. Här gör vi klart att skolan är en av våra viktigaste frågor, och sammanfattar i vilken riktning vi vill arbeta med skolfrågan intressepolitiskt under de kommande åren. Bakom uttalandet står ett samlat Attention med representanter från hela landet och den nya förbundsstyrelsen i spetsen. Läs mer

 

Kvällen avslutades med middag och uppträdande av Eric Donell, Anders Moberg och Sofie Andersson.

 

Innan vi skildes åt på söndagen hann vi med att höra om olika projekt mm.

 

Vårruset 17/5 2017

 

7 glada amatörer sprang/joggade/gick den 5 km långa banan runt om i Karlstad. Efter väl förättat värv så åt vi en mkt god pickninc. Hoppas fler hänger på nästa år.

 

Nätkollutbildning i Göteborg 13-14/5

 

Lisbeth Persson och Elizabeth Odalen Bjord har utbildat sig till Nätkollsutbildare. Läs mer på sidan om vad som är på gång.

 

Styrelse utbildning i Medskog den 1-2 april.

 

Vi tillbringade två intensiva, givande och mkt roliga dagar i Medskog i Östra Ämtervik.

 

Vi startade helgen med att intervjua varandra och sedan presentera oss för varandra. Intervjufrågorna gjorde vi tillsammans och det var allt från barndomsminnen till skostorlek.

Därefter reviderade vi vårt styrelsekompendium och konstituerade styrelsen så att alla vet vilka uppgifter vi har och vad som förväntas av oss.

 

Dagen avslutades med middag och

umgäng med spelet Med andra ord.

 

Nästa dag hade vi vårt första styrelsemöte tillsammans.

 

Som avslutning gjorde vi en mobil med varsin egenhändigt gjord docka.

24-26 mars

 

Vi deltog på Barnmässan

 

 

10/2 var det en länskonferens om psykiatrifrågor med representanter från lännets kommuner, landsting och brukarorganisationer.

Programmet innehöll bl.a

Hur gick satsningen 2016 och hur ser satsningen för 2017 ut?

Hur följer vi upp målen i handlingsplanen?

Ny lagstiftning kring betalningsansvarslagen

Suicidpreventionsarbetet i länet och goda exempel på anhörigstöd

Konferensen avslutades med en frågestund.

Attention Karlstad Värmland deltog med en representant

För den som är intresserad finns dokumentation från dagen.

30/1 2017 var Kerstin Evelius, nationell samordnare inom området psykisk hälsa, i Värmland för att berätta lite om deras uppdrag och ha en dialog med landstingen kring gemensamma utmaningar och iakttagelser på området. I samband med det önskade de också träffa företrädare för organisationerna för att höra med oss om våra iakttagelser inom området psykisk hälsa samt hur det fungerar med brukarmedverkan i vårt landsting och i våra kommuner. Attention Kalstad Värmlan deltog med en representant på detta möte.

Var mkt intressant att höra och hon var positiv till VLL. Vårt landsting lät, mot flera andra, positiva i sin framtidssyn.

 

Psykiatridagen på Hammarö.

 

Den 19/10 deltog föreningen på Hammarös Psykiatridag med infobord.

En av föreläsarna är Jenny Ström. ”Teori är bra, men är ibland svårt att omsätta i den egna vardagen. Forskning, utredningar och statistik i all ära, men där man mest behöver stöd är HÄR och NU. I hemmet, i skolan och på jobbet.”

Jenny Ström arbetar med att förbättra kunskaperna kring neuropsykiatriska diagnoser, strategier och hjälpmedel som fungerar.

Vi på tisdagscirkeln i Karlstad fick träffa henne kvällen innan. Där hon gjorde ett gästspel och visade olika produkter som kan hjälpa oss i vardagen.

Ordförandesemenariet.

Nu har ordförandesemenarit i Nynäshamn varit. Elizabeth och Lisa deltog från vår förening och Maria Christensson Fröman var där i sin egenskap som ledamot i förbundsstyrelsen. Våra representanter fick med sig material angående projektet ADHD på jobbet. Föreningen har fått 10 mappar med material att dela ut till olika företag. Har ni tips på var vi ska dela ut så hör av er till kontakt@attentionvarmland.se . Lisa Edvinsson visade upp "Lekgrupp för barn och undom med NPF" på idetorget.

Elizabeth var på workshop om att söka bidrag och Lisa var på Workshop om projektarbete.

 

 

Temadag för anhöriga på Hammarö

 

Nu är anhörigdagen på Hammarö gemomförd.

Det var många som kom och avnjöt föreläsningar, informationsmaterial, god mat och fika.

 

Invigningstalare Stina Höök, Regionråd

 

Planeringsgänget

 

Här kan du se en del av gänget som planerar Anhörigdagen den 8/10 på Hammarö och vilka kommuner och föreningar som är med.

 

 

 

Medlemsmöte 27/8

 

På medlemsmöte den 27/8 presenterade initiativtagaren Lisa Edvinsson för oss om facebookgruppen: Lekgrupp för barn och ungdom med NPF"

Det är en grupp som riktar sig till föräldrar som har barn med särskilda behov inom det neuropsykiatriska fältet (med diagnoser inom autismspektrumtillstånd, ADD, ADHD, tourettes syndrom och språkstörning).

Gruppen är vad medlemmarna gör den till och syftet är att öka barns bekantskapskretser utanför skolomsorg, habilitering mm... Kanske kan på detta sätt våra barns utveckling stimulera, och samtidigt ge en vän för livet!

Vi i Attention Karlstad Värmland hoppas på ett samarbete framöver.

På samma möte

Emma Thenman gav oss en presentation om sina föreläsningar.

En av hennes föreläsningar handlar om hur viktigt bemötande i vården är för oss alla men speciellt för personer med NPF.

Attention Karlstad-Värmland

c/o ABF

Posthornsgatan 8

656 32 Karlstad

Webmaster Elizabeth Odalen Bjord

Copyright @ All Rights Reserved