Vad är på gång

Vad är på gång

Hösten 2018

 

ABF  Posthornsgatan 8 på

Kronoparken i Karlstad.

 

Anhörigträffar:

Inga nya grupper startas under hösten pga att vi inte har någon ledare.


Vårens grupp fortsätter att träffas och kan en ta emot någon enstaka anhörig.


Kontakta elizabeth@attentionvarmland.seVi kommer delta på olika mässor och mötesdager. Se mer under Vad är på gång här till vänster.


 Du kan också följa oss på Facebook:

Attention Karlstad-Värmland.

QR cod

Vårens musikaliska föreläsning

14 mars

 

Tid: 18.00

Lokal: ABF Värmland. Posthornsgatan 8, Karlstad. 

60 platser.

 

Medlem hos oss: 50 kr i inträde.

Icke medlem hos oss: 100 kr i inträde.

Plats blir bokad när inträde är betalat. 

Anmäl till: kontakt@attentionvarmland.se senast 10 mars.


En musikalisk föreläsning med Annika Gelin och musiker blir vårens föreläsning.

Till dig som är medlem hos oss.

Obs! begränsade platser så föranmälan behövs.

 

Annika Gelin - musikalisk föreläsning "Alldeles underbart autistiskt"

 

När hennes dotter fyllde fyra år fick hon diagnosen högfungerande autism, hon kunde inte många ord men desto fler sånger. Musiken hade hon i blodet. Idag är hon femton år och står på scenen i den lokala revyn, där hon är en i gänget.

 

Annika engagerade sig bland annat i Hjärnkoll som en av 350 attitydambassadörer som arbetar för att påverka attityder kring psykisk ohälsa. Hon började åka runt med den musikaliska föreläsningen "Alldeles underbart autistisk" tillsammans med en musiker och det gör hon fortlöpande. Den betonar bemötandets betydelse, positiva förväntningars kraft och musikens magiska förmåga att stärka en människa.

 

Hon vill sprida hopp om att livet inte behöver bli sämre för att det tar en annorlunda vändning och kunskap som bidrar till en ökad acceptans för att vi alla är funktionsunika med särskilda behov och särskilda resurser.

 

Författarintervju: Annika Gelin

Facebook


Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

10 – 12 april 2019

 

Plats: Karolinska Institutet, Aula Medica, Nobels väg 6, campus Solna

 

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en nationell vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som arrangerats sedan 2010.

 

Dag 1 och 3 består av föreläsningar från internationella experter och dag 2 av föreläsningar om forskning och utvecklande arbete från Sverige av svenska universitet, kliniska verksamheter och intresseorganisationer.

 

Målgrupp

Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.

 

Program och mer information finns här

Anmäl dig här

Studiecirkel som kommer hållas i Torsby kommun.

Med material som finns hos Attention.

 

Finns ju en hel del material och första cirkeln tänkte jag skulle handla om "att vara anhörig i olika skeden i livet".

 

Det kommer bli 5 tillfällen. 

Bli medlem här


Du som är medlem hos oss: 100 kr

Icke medlem hos oss: 200 kr

 

Mer information kommer snart.

Hoppas vi ses. 

Mvh Malin

Robotprogrammering för barn mellan 6-12 år


ABF Värmland, Posthornsgatan 8 Karlstad

Datum: 26/2

Tid: Kl 10.00-12.30


Sportlovsaktivitet för våra medlemmar.

Gratis för medlemmar i Attention Karlstad Värmland. Är ni inte
medlemmar kostar det 240 kr per kalenderår (måste ha fyllt 18 år).
Familjemedlem kostar 60 kr per kalenderår (boende på samma
adress). https://attention.se/bli-medlem/

Vi kommer leka & utforska blue-bot, dash & dot, ozobot & sphero.
Max 6 deltagare/tillfälle och minst en vuxen per barn behöver
vara med. Bjuder på fika under tiden.

Anmälan sker till: lisa-58@telia.com senast den 22/2.
Ni får bekräftelse på er mail om ni har fått en plats.

Varmt välkomna önskar Lisbeth och Lisa

Årsmöte

10 mars


Tid. kl 14.00

Plast: ABF. Posthornsgatan 8 i Karlstad. 

Anmälan sker till: kontakt@attentionvarmland.se senast den 1/3. 

OBS! Bara för våra medlemmar..

Vill du bli medlem? Tryck här


Efter sedvanliga årsmöteförhandlingar blir det förtäring och Sara Lindal som är förra årets nytänkare kommer och berättar om skolnärvaroprojektet.

https://pedagogvarmland.se/user/skolnarvaroprojektet


Förslag till nya stadgar finns nedanför.

Utbildningar i Stockholm

 

* 29/3 Grundkurs i NPF.

* 14/5 Föreläsning om ADHD och missbruk. 

* 24/5 Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö.

 

Läs mer här

Informationskväll i Torsby Kommun

Plats ABF lokal

Datum 27 mars

Tid. kl 18.30-20.00


Är du intresserad av Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
Vill du vara med i en studiecirkel för föräldrar vars barn har någon NPF-diagnos?


Kom och lyssna på en kort presentation om Attention Karlstad/Värmland.
Vi kommer också att informera om den studiecirkel vi vill starta i Torsby.

Varmt välkomna! 

KI genomför en studie och söker dig med kroniska tics eller Tourettes syndrom.


I studien samlar de in DNA och letar efter genetiska variationer som kan förklara varför vissa personer utvecklar tillstånden och andra inte.


Läs mer om studien och hur du kan delta här: https://tourettesgenetik.se/

Välkommen till uppstartsmöte gällande
aktiviteter för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.


Datum: 7 mars

kl. 19.00-20.00

Plats. Fredricelunds gymnastisksal

           Tallåsvägen 2, Karlstad kommun


karlstad@korpen.se
www.facebook.com/korpenkarlstad

Riktar sig till föräldrar med barn mellan 6-12 år.

Korpens värdegrund innefattar att alla ska få möjlighet att känna rörelseglädje, att idrotta och
ha roligt tillsammans, utan prestationskrav. Vårt mål är att alla barn, oavsett funktionsvariation, ska kunna säga eller förmedla att de varit på
fotbollsträning/innebandyträning/gymnastik tillsammans med sina vänner.


Vi vill skapa aktiviteter som barnen ser fram emot varje vecka och som ger mervärde för varje individ i sin vardag. Att erbjuda barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, aktiviteter som är anpassade efter deras behov, är ett första steg emot vårt mål. Här finns också möjlighet för familjer i liknande situationer, att knyta kontakter med varandra.


Som alla föräldrar till barn med NPF vet så har varje enskild individ särskilda behov. Det är ni
föräldrar som känner era barn bäst och därför vill vi genomföra planeringen tillsammans med
er för att aktiviteten ska kunna flyta på, på ett så bra sätt som möjligt för varje barn.


Grundtanken är att varje barn ska ha minst en anhörig med sig under aktiviteten.
Under uppstartsmötet vill vi tillsammans med er föräldrar se över vilka behov som finns, vilka
gruppindelningar som blir bäst, utifrån ålder eller svårigheter? Vad ska aktiviteterna innehålla? Ska vi passa på att träna balans och koordination? Behövs bildkartor för de som
behöver struktur i sin aktivitet? Vilka rutiner och upprepningar är viktiga för ledarna att tänka
på? Vi vill att detta ska bli så bra som möjligt för alla barn.


Vet ni redan nu att ert barn vill vara med? Vi har idag två tider preliminärbokade i Herrhagsskolan gymnastiksal med start i april. Vi vill gärna få in intresseanmälningar så snart som möjligt för att se hur stor efterfrågan som finns.


Intresseanmälningar görs till kristin.danielsson@korpen.se.


Kanske är du som förälder intresserad av att vara ledare för en av aktiviteterna? Vi ger er
både intern ledarskapsutbildning från Korpen och särskild utbildning om diagnoser via SISU
idrottsutbildarna. SISU och fler andra aktörer finns med i det nätverk som hjälper oss med att
genomföra detta så bra som möjligt.


Varmt välkomna på mötet önskar vi på Korpen Karlstad!

Sommarkurs i Grebbestad
Den 1-6 juli 2019 är det dags för nästa sommarkurs (f.d. vuxenlägret), en vecka för Attentionmedlemmar över 18 år. Det blir fem dagar med föreläsningar, utflykter, samtalsgrupper, hantverk och annat spännande. Träffen hålls på folkhögskolan i Grebbestad på Västkusten. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer, pris: 2.000 kr/person. Anmälan gör du här

Visa Vägar


Den 7 maj bjuder Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, in till konferensen Visa Vägar - om hur engagemang och egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan bli utgångspunkt för utveckling av organisationer och bidra till förändring för enskilda människor. Konferensen hålls i ABF-huset i Stockholm och vänder sig till alla som är intresserad av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin. Anmälan till konferensen gör du här

Attention Karlstad-Värmland

c/o ABF

Posthornsgatan 8

656 32 Karlstad

Webmaster Elizabeth Odalen Bjord

Copyright @ All Rights Reserved