Styrelsen

ATTENTION

KARLSTAD-VÄRMLAND

Vår styrelse består av:

 

Ordförande:

Maria Christensson-Fröman

 

V. Ordförande:

Elizabeth Odalen Bjord

 

Kassör:

Lisbeth Persson

 

Sekreterare:

Sofie Östervald

 

Övriga Ledamöter:

Maria Lundby- Bohlin

Eva Lehtonen

Maria Lindalen

Lisa Edvinsson

 

Suppleanter:

Annica Woxnerud

Leif Bjord

 

Attention Karlstad-Värmland

c/o ABF

Posthornsgatan 8

656 32 Karlstad

Webmaster Elizabeth Odalen Bjord

Copyright @ All Rights Reserved