Vad har hänt

Vad har hänt

Vi får ställa in evenemanget spelkväll online.

Detta på grund av att ingen anmält sig. 

Måndag - Torsdag under v 30 har vi haft styrelseutbildning.


Vi lärde oss bland annat hur teams fungerar, så planeringen är att kunna erbjuda in till online cirkel/samtalsträff framöver.


Vi har planerat in månadens aktiviteter så håll koll på hemsida eller/och Facebook vad vi kan erbjuda våra medlemmar.


Mycket roligt har vi i planeringen, hoppas du/ni också tycker det och kan/vill delta.


Mer information kommer framöver.

Med vänlig hälsningar styrelsen

Styrelseutbildning i Juli
Vi i styrelsen behöver planera och diskutera vilka aktiviteter föreningen kan genomföra, vilka arrangemang vi ska delta i och hur de ska kunna genomföras på ett säkert och bra sätt i höst och nästa vår.


Digitala verktyg behöver testas så dessa kan användas till möten, sammankomster mm. Ledamöterna behöver kunskap, tips och råd för
detta och kommer därför att genomföra planerings och utbildningsdagar på Grebbestads folkhögskola i Juli.


Då vi alla i styrelsen har andra arbeten/sysselsättningar måste dessa dagar läggas under sommarledigheten så att så många som möjligt av
ledamöterna kan delta.


Denna utbildning blir istället för vårt planerade deltagande i det inställda NPF-Forum som skulle varit i maj.

2020.06.14

Styrelsemöte och lunch. 


Sommaravslutning inställd pga få anmälda. 

Riksförbundet Attention fyller 20 år!


Riksförbundet har under sina första 20 år varit med och förändrat samhället fundamentalt för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).


År 2000 var kunskapsnivån om NPF låg i samhället. Barn och unga fick diagnoser, men få visste vad det egentligen innebar. Många föräldrar delade upplevelsen av att deras barn var missförstådda, utsatta och inte fick det stöd de behövde. De insåg att tillsammans blev de starkare och bildade därmed Riksförbundet Attention.


På första årsmötet beslutades det att Attention skulle vara en intresseorganisation för både personer med egen NPF, deras anhöriga och också för yrkesverksamma som möter medlemmarna i sitt arbete. Fokus på dessa målgrupper har gällt sedan starten. Föräldrarna som en gång var med och startade förbundet har idag fått sällskap av hela 15 000 medlemmar spridda ute i landets 58 lokalavdelningar.


Attention har sedan starten arbetat för att öka kunskapen om våra funktionsnedsättningar hos allmänheten, media och makthavare. Under åren har det varit miljontals besökare på webb och Facebook. Förbundet har tagit fram populära trycksaker och filmer med information riktat till bl.a. arbetsgivare, skolpersonal, vårdgivare och socialtjänst. Ett framgångsrikt intressepolitiskt arbete har bedrivits och förbundet har publicerat debattartiklar, svarat på remisser och deltagit i utredningar och arbetsgrupper. Via Attentions utbildningsföretag har kunskap spridits om NPF på föreläsningar och konferenser. Flera värdefulla utvecklingsarbeten inom NPF har bedrivits genom stora Arvsfondsprojekt.


Publicitet och påverkansarbete i all ära, men det finaste förbundet har är de 58 lokalavdelningarna som finns över hela landet. Där skapas det unika mötesplatser där medlemmarna får stöd, igenkänning och gemenskap.
Lokalföreningarnas fritidsaktiviteter, cafékvällar, föräldragrupper, studiecirklar och föreläsningar har kommit att betyda så mycket för så många medlemmar.


Attention Karlstad
Efter en välbesökt informationsdag på Karolinen bildade vi vår lokalförening 2004. Grunden här var också föräldrar som gick samman för att jobba tillsammans. Allt eftersom vi jobbat på genenemot kommuner, Regionen, Funktionsrätt Värmland och HSO Karlstad så vet vi att vår åsikt är intressant.

Under de senaste åren har vi bl.a. anordnat föreläsningar för våra medlemmar två ggr/år,
vi har haft bussresor till Liseberg, prova-på-ridning, resa till Ullared, pysselkvällar, träffar med Lekgruppen ”Tillsammans”, robotprogramering och naturligtvis har vi haft både studiecirklar och samtalsgrupper.


Attention Karlstad/Värmland, som vi numer heter, har medlemmar i alla Värmlandskommuner och vi vill gärna få igång verksamhet på flera ställen än i Karlstad. Vi har försökt bland annat i Säffle, Hagfors, Arvika, Kristinehamn och Sunne.
För dagen har vi cirka 370 medlemmar och vi har verksamhet i Torsby och Karlstad.


Styrelsen har regelbundna möten i vår nya lokal hos ”Funktionsrätt Värmland” i Karlstad, där vi också har ett kontorsrum.

I dessa tider av Corona-virus så påverkas såklart också vår verksamhet. Vissa aktiviteter har vi fått flytta fram eller ställt in. AU-möten och styrelsemöten genomförs digitalt och det har fungerat väldigt bra.

Vi kommer att ha terminsavslutning den 14 juni, läs mer på annan plats på hemsidan.


De planerade resorna vi tänkt genomföra under våren, bussresa till Boda Borg och till Liseberg har vi pga Corona flyttat fram. Vi hoppas vi kan genomföra dem i slutet av sommaren/början på hösten.


Avslutningsvis vill jag tacka alla våra styrelseledamöter, tidigare och nuvarande, för ett fantastiskt arbete.
Ni är guld värda för all tid och energi ni ger Attention Karlstad/Värmland!

Var rädda om er,
Maria Christensson-Fröman, ordförande

Dokument vi skickat ut!

* Juni 2020

*April 2020

  * Nr 1

  * Nyhetsbrev nr 14


  •  

   

  Senaste numret av Attention

   Nr 2. Tema  Små barn

  AKTUELLT:.


  Enkät till dig som är och har varit placerad. 2020.09.22


  Fler får adhd-diagnos – förklaring kan vara ökade kunskaper. 2020.09.16


  Enkätrapport om tjejer/kvinnor, NPF & psykisk ohälsa. 2020.09.10
  Mer aktuellt.
   .

  Webmaster Malin Olsson

  Attention Karlstad-Värmland

  c/o ABF

  Posthornsgatan 8

  656 32 Karlstad

  Copyright @ All Rights Reserved