Om oss

Om oss


Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom, anhöriga och yrkesverksamma.


Attention Karlstad/Värmland är en av 60 lokalförening som finns runt om i landet.  Vår mesta verksamhet är i Karlstad men eftersom vi är den enda lokalföreningen i Värmland så försöker vi ha verksamhet även i andra delar av länet.


Föreningen startade hösten 2004 och består idag (31/12 2020) över 400 medlemmar  som finns i alla länets kommuner.


Vi försöker stötta personer och deras anhöriga som har  NPF, genom cafékvällar och medlemsaktiviteter där deltagarna kan umgås, dela erfarenheter och tipsa varandra. Vi har utbildningar genom studiecirklar och föreläsningar.


Attention är inte bara inriktat på neuropsykiatriska diagnoser. Vi välkomnar alla som känner igen sig i våra kärnsymptom och har haft dessa sedan barndomen.

Alla länkar kommer från riksförbundet attention

Vår verksamhet är i samarbete med  Vuxenskolan

Webmaster Malin Olsson